RUSSIA MONITOR

Data: 20 lutego 2018

Samotny koniec Bastrykina. Wybory prezydenckie w Rosji

15 lutego odbyło się doroczne poszerzone kolegium Prokuratury Generalnej. 6 lutego takie same wydarzenie miało miejsce w Komitecie Śledczym. Różnica jest jednak zasadnicza. Na tym pierwszym gościł i nawet przemawiał prezydent. Na drugim pojawił się ledwie wicepremier. Wniosek: dni Komitetu Śledczego są policzone, co od dłuższego czasu prognozuje The Warsaw Institute.


ŹRÓDŁO: SLEDCOM.RU

Problemy szefa Komitetu Śledczego FR Aleksandra Bastrykina opisywaliśmy ostatnio w styczniu, tu i tu, głównie w związku z rozwojem tzw. sprawy Młodego Szakro, czyli korupcji na najwyższych szczeblach SKR. To, że instytucja Bastrykina znajduje się w głębokiej niełasce, potwierdziła lista gości przybyłych 6 lutego na doroczne poszerzone kolegium Komitetu Śledczego FR. Nie przyjechał nikt ważny z Kremla, z rządu, z parlamentu. Administrację prezydenta reprezentował zaledwie przedstawiciel pełnomocny prezydenta w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym Aleksandr Biegłow. Dumę reprezentowała wiceprzewodnicząca Jarowaja, zaś rząd wicepremier Dmitrij Rogozin, a prokuraturę generalną zastępca Jurija Czajki, Wiktor Grin. Jakże kontrastuje to z poprzednimi latami. W 2015 r. Bastrykina zaraz po kolegium przyjął Putin. W 2016 r. przyjechał szef administracji prezydenckiej Siergiej Iwanow. W 2017 r. było dwóch szefów dwóch ważnych zarządów administracji prezydenckiej: kontroli oraz antykorupcyjnego.

Do likwidacji SKR dojdzie zapewne niedługo po wyborach prezydenckich, w ramach szerszej i głębszej reorganizacji struktur siłowych. Jeden z wariantów branych pod uwagę to utworzenie „rosyjskiego FBI”, czyli Federalnej Służby Dochodzeniowej. W jej skład weszłyby SKR i wszystkie śledcze struktury innych organów siłowych, z zarządem śledczym FSB i departamentem śledczym MSW na czele. Ale taki wariant nie podoba się Łubiance, która wolałaby inny scenariusz: budowę tzw. MGB (Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego) skupiającego obecne FSB, SWR i FSO, z dominującą rolą kontrwywiadu, czyli FSB. Oczywiście skupiono by tu również wszelkie śledcze uprawnienia. Już teraz FSB chętnie wykorzystuje te kompetencje, omijając Komitet Śledczy. Na dodatek w grudniu 2017 r. senator Aleksiej Aleksandrow wniósł do Dumy projekt ustawy, który proponuje dać prokuratorowi generalnemu i jego zastępcom prawo przekazywania dowolnych materiałów lub spraw ujawnionych przez FSB do prowadzenia śledztwa właśnie organom FSB. Tyle że jest jeszcze prokuratura generalna, a i Putin na dodatek raczej nie zaryzykuje tak potężnej koncentracji uprawnień operacyjno-śledczych w jednym miejscu, na Łubiance. Obecność prezydenta na poszerzonym kolegium prokuratury generalnej sugeruje, że największe szanse na realizację ma wariant powrotu Komitetu Śledczego w skład prokuratury generalnej (z której go „wyjęto” w 2011 r.).

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top