WYDARZENIA

Data: 27 lutego 2018

Warsaw Institute organizatorem międzynarodowej konferencji dot. nielegalnej migracji w UE

Warsaw Institute jest organizatorem międzynarodowej konferencji zatytułowanej “Prevention of Illegal Migration to the EU. Finding Solutions to Migratory Pressures”, w ramach strategicznego grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Wydarzenie odbędzie się 26 marca br. w Sali Kolumnowej w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie jako efekt współpracy trzech ośrodków analitycznych z państw Grupy Wyszehradzkiej – czeskiego European Values think-tank, węgierskiego Századvég Foundation oraz Warsaw Institute z Polski.

Celem spotkania będzie wypracowanie dialogu na temat kluczowych wyzwań stojących przed polityką migracyjną w Europie. Opracowanie strategii na temat zapobiegania nielegalnej migracji w Europie oraz możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami konferencji przyczyni się do budowania solidarnego głosu w regionie, ponadto będzie oddziaływać na możliwość przeniesienia debaty na wymiar europejski. Otwarty charakter konferencji pozwoli na wypełnienie luki komunikacyjnej między ekspertami a społeczeństwem państw wyszehradzkich, zwiększając poziom debaty publicznej. W Warszawie dyskutować będą eksperci i praktycy z Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej a także przedstawiciele polskich władz.

Konferencja jest częścią strategicznego projektu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pt. „Empowering Policy Positions of the Visegrad Group in the EU”, który skupia ekspertów ds. polityki migracyjnej i bezpieczeństwa wewnętrznego z państw V4. Celem projektu jest wypracowanie kluczowych dokumentów na temat stanowisk państw wyszehradzkich w polityce migracyjnej i przedstawienie konstruktywnych propozycji dla całej UE. Projekt składa się z trzech etapów. Przedstawiciele krajów V4 spotkają się w stolicach krajów wyszehradzkich, by dyskutować o kluczowych wyzwaniach stojących przed polityką migracyjną i bezpieczeństwie w Europie. Następnie eksperci stworzą specjalistyczne raporty na temat strategicznych polityk europejskich oraz w efekcie przedstawią wypracowane propozycje i rezultaty badań na forum UE w Brukseli.

Strona projektu dostępna tutaj.

 

 

Projekt koordynuje Centrum CONFIDENT CZECHIA przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, European Values ​​Think-Tank i Hanns Seidel Foundation.

 

Partnerzy:

TAGS: energetyka, Inicjatywa Trójmorza, energia elektryczna, sieć powiązań, Unia Europejska 

Powiązane wpisy
Top