Dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

Dynamika stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie

U.S. Weekly oferuje analityczne spojrzenie na procesy geopolityczne zachodzące na arenie międzynarodowej, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na politykę Stanów Zjednoczonych. To geopolityczna kolumna powstająca przy współpracy z mediami polonijnymi. Do...
Nowy program analityczny: MENA Monitor

Nowy program analityczny: MENA Monitor

AKTUALNOŚCI Data: 6 lipca 2020 Nowy program analityczny: MENA Monitor MENA Monitor skupia się na regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, analizując najważniejsze wydarzenia na obszarze od Maroka po Iran, ich konsekwencje dla państw ościennych oraz wpływ na...
Top