AKTUALNOŚCI

Data: 11 września 2019

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019

W dniach 9-10 września 2019 roku w Warszawie odbyła się pierwsza edycja szczytu dotyczącego dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej, biznesowej i naukowej. Partnerem tego wydarzenia była Fundacja Warsaw Institute oraz redakcja anglojęzycznego kwartalnika The Warsaw Institute Review.

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019, zorganizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Rzeczpospolitej Polski, był pierwszą tego typu i o takiej skali wydarzeniem w naszym regionie Europy. Jego zasadniczym celem było okazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności, zjawiska określanego mianem dyplomacji samorządowej.

Szczyt to wyjątkowe wydarzenie, w którym wzięło ponad 1000 gości z Polski oraz z zagranicy, reprezentujących biznesowy, naukowy oraz samorządowy szczebel. Konferencja opierała się na tych trzech podstawowych filarach ekosystemu inwestycji, które będą stanowić trzy równoległe ścieżki tematyczne – samorządu, biznesu i nauki.

Podczas szczytu przemówili m.in.: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz, Wiceminister Spraw Zagranicznych Marcina Przydacza oraz Zastępcy Sekretarza Generalnego OECD Ludgera Schuknechta.
W trakcie Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej miało również miejsce uroczyste podpisanie deklaracji powołującej organizację pn. European Clusters Alliance (ECA). Jest to inicjatywa europejskich krajowych organizacji klastrowych, którzy reprezentują interesy środowiska klastrowego w swoich krajach i promują współpracę między światem nauki i gospodarki, jednocześnie będąc partnerem dla władz na różnych szczeblach. Zgodziły się one połączyć siły na rzecz wspólnych działań mających na celu wzmocnienie europejskiego ruchu klastrowego. Wśród sygnatariuszy porozumienia, które zostało podpisane 9 września br. są przedstawiciele organizacji klastrowych m.in. z Francji, Hiszpanii, Rumunii oraz Polski.

ŹRÓDŁO: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania gościom zagranicznym materiałów analitycznych Fundacji Warsaw Institute oraz najnowszego numeru kwartalnika The Warsaw Institute Review.

Powiązane wpisy
Top