NOWOŚCI

Data: 23 października 2018

Berlin: Polska i Niemcy o wspólnej Europie

W dniach 22–23 października 2018 r. delegacja Warsaw Institute uczestniczyła w Berlinie w XIX Forum Polsko–Niemieckim organizowanym przez Fundację Współpracy Polsko–Niemieckiej we współpracy z polskim i niemieckim MSZ.

ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

Podczas tegorocznej edycji Forum odbywającej się pod hasłem „Polska i Niemcy – wspólnie dla silnej Europy” dyskutowano o przyszłości Unii Europejskiej, stosunkach polsko–niemieckich, kwestiach związanych z bezpieczeństwem, w tym energetycznym czy infrastrukturą transportową między Polską a Niemcami.

Reprezentujący Fundację Janusz Kowalski, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego, były wiceprezes PGNiG S.A, wziął udział, obok dr Claudii Major ze Stiftung Wissenschaft und Politik, w panelu moderowanym przez Olgę Doleśniak–Harczuk (Gazeta Polska Codziennie) zatytułowanym „Za bezpieczeństwo Wasze i Nasze w Europie – UE jako globalny gracz”. Podczas swojego wystąpienia Kowalski zwrócił uwagę m.in. na kwestie związane z planowaną budową gazociągu Nord Stream 2 oraz wynikające z tego ryzyka dla Niemiec i krajów Europy Środkowo–Wschodniej oraz Europy i świata w ogóle, podkreślając potrzebę przestrzegania przez Niemcy fundamentalnych zasad praworządności i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym solidaryzmu europejskiego. Szczególnie interesujące jest to, że również niektórzy uczestnicy tej części konferencji oraz całego Forum, reprezentujący stronę niemiecką, wyrażali swoje wątpliwości związane z realizację tego politycznego projektu oraz zaangażowaniem w niego przez Niemcy. Wskazując na to, że w konsekwencji może on mieć nie tylko negatywny wpływ na wzajemne relacje, ale także prowadzić do większego uzależnienia samych Niemiec i państw europejskich od rosyjskiego monopolistycznego dostawcy gazu. Kowalski mówił też o roli NATO i USA we współczesnej polityce europejskiej i światowej zachęcając niemieckich partnerów do pielęgnowania i zacieśniania relacji transatlantyckich oraz wartości cywilizacji zachodniej.

Przedstawiciele Warsaw Institute odbyli szereg bilateralnych rozmów z politykami i ekspertami reprezentującymi zarówno stronę niemiecką, jak i polską, poświęconych aspektom związanym z wzajemnymi polsko–niemieckimi relacjami, w tym dotyczących kwestii niekontrolowanych ruchów migracyjnych, przemysłu zbrojeniowego, bezpieczeństwa energetycznego, polityki historycznej. Poparli też inicjatywę niektórych reprezentantów strony niemieckiej wzywających do szczególnego upamiętnienia (przypadającej na rok 2019) 80. rocznicy paktu Ribbentrop–Mołotow, który, jak podkreślał w rozmowach bilateralnych dr Rafał Zgorzelski z Warsaw Institute, otworzył drogę do wspólnego wywołania przez Niemcy i ZSRS jednej z najstraszliwszych w dziejach wojen światowych. Zgorzelski podnosił, że wyciąganie właściwych wniosków z historii oraz budowanie na fundamencie prawdy historycznej stanowi dziś podstawę do konstruowania wielostronnych oraz bilateralnych relacji i sojuszy w Europie oraz na świecie. Eksperci Warsaw Institute zwracali również w rozmowach szczególną uwagę na postęp technologiczny oraz ryzyka wynikające ze zjawiska dezinformacji, zasady funkcjonowania współczesnego świata mediów i przekazu komunikacyjnego, zachęcając do rzetelnej analizy różnych zjawisk.

Konferencję uświetniła wizyta Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, a także towarzyszył jej uroczysty koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Powiązane wpisy
Top