ROMANIA MONITOR

Data: 22 października 2018

Raport Komisji Weneckiej: zmiany w prawie karnym osłabiły walkę z korupcją.

Chodzi o zmiany w ustawach, które od ponad półtora roku były forsowane przez rządzącą koalicję PSD-ALDE. Komisja Wenecka zaleciła, aby zostały one zweryfikowane i wprowadzone zgodnie z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego. Niezgodność z ustawą zasadniczą stwierdzono bowiem aż w sześćdziesięciu artykułach. Negatywna opinia dotyczy także przepisów dotyczących statutu sędziów i prokuratorów, organizacji pracy sądów i Najwyższej Rady Sądownictwa. Według Komisji Weneckiej przepisy te mają zły wpływ na walkę z korupcją i niezależność sądownictwa

ŹRÓDŁO: COE.INT

Przypomnijmy, że omawiane zmiany forsowane były od początku ubiegłego roku, kiedy premierem był Sorin Grindeanu. Doprowadziły one wtedy rumuńskie społeczeństwo do wrzenia – w protestach brały udział setki tysięcy manifestantów przeciwnym zmianom. Wówczas protestujący skupiali się zwłaszcza na najbardziej nośnych medialnie zmianach, na przykład podwyższenia progu od którego korupcja miała być karana. Komisja Wenecka wskazała, że mniej skuteczna walka z korupcją to tylko jeden z efektów wprowadzanych zmian. Mają one doprowadzić między innymi do całościowe działanie wymiaru sprawiedliwości.

Jakie błędy popełniła więc zdaniem Komisji Weneckiej rządząca koalicja? Przede wszystkim wskazano na ekspresowe tempo, w jakim wprowadzane były zmiany. W trakcie całego procesu reform przyjęto bowiem około trzystu poprawek. Niektóre z nich miały być ze sobą sprzeczne. Zwrócono też uwagę na słabą przejrzystość całego procesu i w przyszłości zalecono szersze konsultowanie nowych zmian zarówno ze środowiskiem sądowniczym i adwokackim, jak i ze społeczeństwem

Raport Komisji Weneckiej pokrywa się pod wieloma względami z wątpliwościami, jakie wyrazili przedstawiciele rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z opinią tej instytucji przyjętą w połowie października, ponad sześćdziesiąt artykułów w projektach ustaw zmieniających kodeks karny było niekonstytucyjnych. Raport Komisji Weneckiej nie się jednak na szczegółowej analizie wszystkich poprawek. Istnieją jednak przykłady, na których skupiono większą uwagę. Chodzi między innymi o przepisy regulujące walkę z korupcją. Na przykład, według jednego z projektów nie mogłyby uniknąć kary osoby dające łapówki, współpracujące z organami ścigania. Zdaniem Komisji Weneckiej tego typu przepis zniechęcałby do współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

W raporcie znalazły się jednak także pozytywne reakcje na fakt, że rumuński rząd zastosował się do wcześniejszych zaleceń Komisji Weneckiej. Chodzi między innymi o kontrowersyjne przepisy zmieniające system emerytalny dla sędziów. Ostatecznie regulujące to przepisy zostały zamrożone, dzięki czemu parlament będzie miał czas na ich ponowne przedyskutowanie. Teraz należy oczekiwać od strony rumuńskiej odniesienia się do pozostałych zastrzeżeń Komisji Weneckiej. Można się spodziewać, że rząd będzie chciał przynajmniej w niektórych przypadkach pójść na ustępstwa.

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Powiązane wpisy
Top