EVENTS

Data: 9 marca 2018

Konferencja The Heritage Foundation i Warsaw Institute w Waszyngtonie

8 marca 2018 r. w Waszyngtonie odbyła się międzynarodowa konferencja: Rozwijanie swobód i wolności gospodarczej poprzez inicjatywę Trójmorza, w której wziął udział minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu Prezydenta RP.


The Heritage Foundation, jeden z najbardziej wpływowych, konserwatywnych think-tanków na świecie był gospodarzem współorganizowanej z Warsaw Institute konferencji , której przedmiotem rozważań była Inicjatywa Trójmorza.

Podczas swojego wystąpienia szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski przedstawił inicjatywę Trójmorza, obejmującą kraje bałtyckie, kraje Europy Środkowej i Południowej jako narzędzie służące wyzwoleniu potencjału tych państw.
W swojej wypowiedzi podkreślił potencjał 12 państw skupionych wokół omawianego projektu, z liczbą ponad 112 milionów mieszkańców i średnim wzrostem PKB 4% w 2017 r., w których bezrobocie jest niższe niż średni wskaźnik bezrobocia w Europie.

Zdaniem ministra projekt ten pozwoli rozbudować infrastrukturę na osi północ-południe w tej części Europy.

Krzysztof Szczerski podkreślił istotną rolę współpracy gospodarczej, biznesowej i inwestycyjnej przy realizacji projektu, zaznaczając tym samym, że nie ma być to jedynie przedsięwzięcie o charakterze politycznym. Wskazał również trzy główne obszary współpracy: transport, telekomunikacja, energetyka, które mają być narzędziami do rozwoju osi państw północ-południe oraz wzmocnienia podmiotowości regionu, którego dotyczy inicjatywa Trójmorza.

Zapewnił, że nad projektem tym rozpięty jest „parasol polityczny”, jaki gwarantują szefowie państw zaangażowanych w projekt Trójmorza. Prezydencki minister w swoim wystąpieniu zaznaczył, że rozwinięta współpraca 12 państw europejskich realizujących projekt Trójmorza zapewni niezależność energetyczną od Rosji oraz, że intensyfikacja wspólnych działań na osi północ – południe stanowi odpowiedź na pogłębiający się podział Wschód – Zachód.

W swoim wystąpieniu minister wyraził zaniepokojenie występującymi w Europie Zachodniej objawami protekcjonizmu, które polegają między innymi na próbach bronienia się przed tym, co Zachód nazywa „dumpingiem socjalnym”, co wg. niego kłóci się z ideą integracji europejskiej i dzieli społeczność europejską. Wskazał również na potrzebę zachowania spójności europejskiej, mimo niepokojącego podziału UE na dwie grupy: strefę Schengen i strefę euro, który przebiega przez kraje Europy Wschodniej.

Podkreślił: „Nasz sygnał jest taki: chcemy zachować wspólny rynek Unii”.

 

Szef gabinetu Prezydenta RP zaznaczył, że powodzenie tej inicjatywy zależy od wewnętrznej dynamiki w UE, której jednym z istotnych elementów jest Brexit, w rezultacie którego Europa straci ważnego zwolennika gospodarki wolnorynkowej, jakim jest Wielka Brytania.

Minister podkreślił również trwałość oraz znaczenie partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych, które jest istotne dla geopolitycznej stabilności Europy, która z kolei odgrywa znaczącą rolę dla stabilności globu. Zaznaczył, że w dzisiejszym świecie możliwe jest tworzenie nowych instrumentów służących rozszerzaniu polsko-amerykańskiej współpracy, które powinny być stale rozwijane i powinny zachęcać do inwestowania w regionie Europy Środkowo -Wschodniej.

Krzysztof Szczerski zapowiedział, że o tej koncepcji będzie rozmawiał z doradcami wiceprezydenta Mike’a Pence’a i z ekspertami wydziału europejskiego w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Było to pierwsze wydarzenie, które The Heritage Foundation zorganizowała wspólnie z polskim podmiotem.

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie The Heritage Foundation.

Powiązane wpisy
Top