NOWOŚCI

Data: 20 września 2018

II Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie – Podsumowanie

We wtorek, 18 września 2018 r. Warsaw Institute uczestniczył w spotkaniu podsumowującym II Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie, które odbyło się w dniach 19-20 lutego 2018 r. w Mansion House w Londynie, siedzibie burmistrza Londynu. Celem forum jest pogłębianie relacji między Polską i Wielką Brytanią, a także budowanie partnerstwa między tymi dwoma krajami.

ŹRÓDŁO: CITYOFLONDON.GOV.UK

Inicjatywa zawdzięcza swoją nazwę siedzibie Prezydenta RP, warszawskiemu Pałacowi Belwederskiemu, w której polsko-brytyjskie spotkanie w tej formule odbyło się pierwszy raz 9 marca 2017 r.

Forum jest organizowane raz w roku, na przemian w Polsce i Wielkiej Brytanii. To okazja do polsko-brytyjskiej wymiany poglądów na różne aspekty funkcjonowania współczesnej Europy i świata, a także miejsce spotkań przedstawicieli świata polityki, nauki, mediów, ekspertów, biznesu oraz organizacji pozarządowych z obu krajów. Służy to niewątpliwie wzmacnianiu partnerstwa i budowie lepszych kontaktów oraz wzajemnego zrozumienia swoich racji. To także okazja do dyskusji o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach, jakie stoją przed obydwoma państwami, a także do poszukiwania najlepszej formuły dalszej współpracy po planowanym opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej.

W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie uczestniczyło kilkadziesiąt osób – po oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli strony polskiej i brytyjskiej, prowadzono rozliczne dyskusje w kuluarach wydarzenia. Warsaw Institute podczas tych rozmów zwracał uwagę przede wszystkim uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, w tym energetycznym, i zewnętrznym tak Polski, jak i Wielkiej Brytanii oraz szerzej Europy i świata.

Powiązane wpisy
Top