Data: 16 grudnia 2022 Autor: Grzegorz Kuczyński

TotalEnergies i Shell porzucają rosyjskich wspólników

Duże europejskie firmy energetyczne kontynuują proces wycofywania się z rynku rosyjskiego. Przepisy i zawarte umowy spowolniają te działania, co pokazują przykłady TotalEnergies i Shella. Co należy podkreślić, zachodnie firmy wycofują się ze współpracy zarówno z państwowymi, jak i prywatnymi spółkami rosyjskimi.

ŹRÓDŁO: ПАО НОВАТЭК Пресс-центр : Фотогалерея (novatek.ru)

TotalEnergies ogłosiła, że zgodnie z polityką wygaszania aktywności biznesowej w Rosji, ogłoszoną jeszcze w marcu 2022, koncern stopniowo zaczął pozbywać się z rosyjskich aktywów. Francuska spółka posiada 19,4 proc. udziałów w spółce Novatek, pakiet, którego nie może sprzedać zgodnie z umowami z udziałowcami, ponieważ TotalEnergies ma zakaz sprzedaży jakichkolwiek aktywów jednemu z głównych akcjonariuszy Novatek, objętych sankcjami. W świetle unijnych sankcji, dwóch dyrektorów reprezentujących TotalEnergies w radzie dyrektorów Novateku musi wstrzymywać się od głosowania podczas spotkań rady, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Jak wskazuje francuska spółka, w tej sytuacji nie są oni w stanie nadal pełnić swych obowiązków. W związku z tym, kierownictwo TotalEnergies zdecydowało się wycofać przedstawicieli spółki w Novateku ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym, że kryteria znaczącego wpływu na działalność Novateku przestały być spełnione w rozumieniu przepisów o rachunkowości, które mają zastosowanie do spółki, TotalEnergies nie będzie już ujmował kapitałowo swojego 19,4% udziału w Novatek w księgach rachunkowych spółki. Prowadzi to do odnotowania utraty wartości w wysokości około 3,7 mld dolarów w księgach rachunkowych za IV kwartał 2022 roku. Tymczasem Gazpromnieft prosi sąd o zgodę dla Shella na sprzedaż jego udziałów w joint venture pod nazwą Salym Petroleum Development. W takim przypadku rosyjski koncern naftowy mógłby wykupić pakiet akcji. Posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na 22 grudnia. W sierpniu Sąd Arbitrażowy obwody moskiewskiego przychylił się do wniosku Gazpromnieftu o przeniesienie jego joint venture z Shell, Salym Petroleum Development, z jurysdykcji holenderskiej do rosyjskiej. Jednocześnie Gazpromnieft żądała, aby do końca 2023 r. w spółce zawieszone zostały prawa jej partnera, takie jak prawo głosu na zgromadzeniach udziałowców, prawo żądania umorzenia udziału w spółce oraz zbycia udziałów w niej. Wcześniej, w maju 2022, Shell wyszedł z innej joint venture z Gazpromnieftem – w Gydan Energy 100 proc. udziałów objęła rosyjska spółka. Salym Petroleum Development powstała jeszcze w 1996 roku i miała na celu rozwój i eksploatację grupy złóż naftowych Sałym na Zachodniej Syberii.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Powiązane wpisy
Top