Pierwsze spotkanie QUAD w 2021 roku

18 lutego odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw formatu QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), do którego należą Stany Zjednoczone, Indie, Australia i Japonia. Ugrupowania postrzeganego jako część wysiłków zmierzających do zrównoważenia rosnącej potęgi militarnej i gospodarczej Chin.