THE WARSAW INSTITUTE REVIEW / AUTORZY
Grzegorz Górski

Grzegorz Górski

Grzegorz Górski jest profesorem Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu, specjalizuje się w historii konstytucjonalizmu i prawa, jest autorem ponad 170 publikacji naukowych, a także jest czynnym adwokatem.

Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski jest ekspertem ekonomicznym i dyplomatą z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie stosunków międzynarodowych , bezpieczeństwa i geopolityki. Ukończył Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Uniwersytet Łódzki i Europejskie Centrum im. Gen. Marshalla (George C. Marshall European Centre for Security Studies).

Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Janusz Kowalski pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Korporacyjnych Polskiego Górnictwa i Gazownictwa S.A w 2016 r. W 2008 roku był analitykiem ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od października 2008 r. do kwietnia 2010 r. był członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Mariusz Klarecki

Mariusz Klarecki

Mariusz Klarecki z wykształcenia jest doktorem historii sztuki – absolwent wydziału historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował w domu aukcyjnym Desa Unicum oraz Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie. Specjalizuje się w badaniach nad twórczością malarzy należących do polskiej kolonii artystycznej w Monachium.
Joanna Lubecka

Joanna Lubecka

Joanna Lubecka jest specjalistą Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, posiada stopień doktora. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach badających wpływ historii na współczesne stosunki międzynarodowe.

Piotr Naimski

Piotr Naimski

Piotr Naimski jest posłem na Sejm RP, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W 2008 r. został doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP.

 Aleksandra Rybińska

Aleksandra Rybińska

Aleksandra Rybińska ukończyła studia z zakresu polityki unijnej i prawa unijnego na Narodowym Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Jest dziennikarką portalu wPolityce.pl i tygodnika Sieci oraz członkiem zarządu Fundacji Macieja Rybińskiego. Pracowała m.in.: „Welt am Sonntag” oraz „Der Tagesspiegel”.
Sebastian Sakowski

Sebastian Sakowski

Sebastian Sakowski prowadzi badania i wykłady w obszarze informatyki i metod analizy danych. Posiada stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki oraz magistra na kierunku informatyka. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz komunikatów na konferencjach międzynarodowych.
Paweł Szefernaker

Paweł Szefernaker

Paweł Szefernaker jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Posłem na Sejm RP. Od 2014 roku pełni funkcję przewodniczącego Forum Młodych PiS. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Europejskich Młodych Konserwatystów. Wyróżniony na liście New Europe 100 (2015) za prowadzenie kampanii społecznosciowych.

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski jest doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2015 – 2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich. Autor wystąpień i publikacji z zakresu praktyki gospodarczej oraz kwestii społecznych.

Top