THE WARSAW INSTITUTE REVIEW / AUTORZY
Piotr Gliński

Piotr Gliński

Piotr Gliński jest Wiceprezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada tytuł profesora socjologii i magistra ekonomii. Wykładowca na wielu polskich i zagranicznych uczelniach.

Cezary Kaźmierczak

Cezary Kaźmierczak

Cezary Kaźmierczak jest prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Pracował jako publicysta i wydawca. Był działaczem opozycji w okresie PRL. W 2009 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski.
Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski

Tomasz Kijewski jest ekspertem ekonomicznym i dyplomatą z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie stosunków międzynarodowych , bezpieczeństwa i geopolityki. Ukończył Centrum Studiów Transatlantyckich w Maastricht, Uniwersytet Łódzki i Europejskie Centrum im. Gen. Marshalla (George C. Marshall European Centre for Security Studies).
Janusz Kowalski

Janusz Kowalski

Janusz Kowalski pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Korporacyjnych Polskiego Górnictwa i Gazownictwa S.A. w 2016 r. W 2008 r. był analitykiem ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w BBN. Od października 2008 r. do kwietnia 2010 r. był członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP Prof. Lecha Kaczyńskiego.

Grzegorz Kuczyński

Grzegorz Kuczyński

Grzegorz Kuczyński ukończył historię na Uniwersytecie w Białymstoku i specjalistyczne studia wschodnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert ds. wschodnich, przez wiele lat pracował jako dziennikarz i analityk. Jest autorem wielu książek i publikacji dotyczących kuluarów rosyjskiej polityki.

Mariusz Klarecki

Mariusz Klarecki

Mariusz Klarecki z wykształcenia jest doktorem historii sztuki – absolwent wydziału historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował w domu aukcyjnym Desa Unicum oraz Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków w Warszawie. Specjalizuje się w badaniach nad twórczością malarzy należących do polskiej kolonii artystycznej w Monachium.
Joanna Lubecka

Joanna Lubecka

Joanna Lubecka jest specjalistą Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, posiada stopień doktora. Jest autorką licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach badających wpływ historii na współczesne stosunki międzynarodowe.

Piotr Naimski

Piotr Naimski

Piotr Naimski jest posłem na Sejm RP, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W 2008 r. został doradcą szefa BBN i członkiem Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP.

Tomasz Poręba

Tomasz Poręba

Tomasz Poręba jest Posłem do Parlamentu Europejskiego oraz wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim. Szef konserwatywnego europejskiego think tanku New Direction. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Maastricht.

Aleksandra Romanowska

Aleksandra Romanowska

Aleksandra Romanowska jest doktorantką Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. Jest absolwentką filologii angielskiej Uniwersytetu Lingwistycznego w Kijowie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja” Collegium Civitas w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa europejskiego.
 Aleksandra Rybińska

Aleksandra Rybińska

Aleksandra Rybińska ukończyła studia z zakresu polityki unijnej i prawa unijnego na Narodowym Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Jest dziennikarką portalu wPolityce.pl i tygodnika Sieci oraz członkiem zarządu Fundacji Macieja Rybińskiego. Pracowała m.in.: „Welt am Sonntag” oraz „Der Tagesspiegel”.
Sebastian Sakowski

Sebastian Sakowski

Sebastian Sakowski prowadzi badania i wykłady w obszarze informatyki i metod analizy danych. Posiada stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki oraz magistra na kierunku informatyka. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz komunikatów na konferencjach międzynarodowych.
Paweł Szefernaker

Paweł Szefernaker

Paweł Szefernaker jest Sekretarzem Stanu w MSWiA oraz Posłem na Sejm RP. Od 2014 r. pełni funkcję przewodniczącego Forum Młodych PiS. Był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wiceprzewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów. Wyróżniony na liście New Europe 100 (2015) za prowadzenie kampanii społecznościowych.

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski

Rafał Zgorzelski jest doktorem nauk humanistycznych z zakresu historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2015 – 2016 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich. Autor wystąpień i publikacji z zakresu praktyki gospodarczej oraz kwestii społecznych.

Top