Partnerzy

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”.

Opinie i stanowiska w materiałach opublikowanych w The Warsaw Institute Review odzwierciedlają poglądy autorów i nie można ich utożsamiać z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

 

Top