Cieplej nad Wilią

Cieplej nad Wilią

AKTUALNOŚCI Data: 28 maja 2019 Autor: Paweł Pawłowski Cieplej nad Wilią Relacje polsko-litewskie zmieniały się na przestrzeni wieków wielokrotnie. Od niezwykle bliskich i przyjaznych w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów do zdecydowanie bardziej chłodnych i...
Polska buduje strategiczne relacje UE-Bałkany Zachodnie

Polska buduje strategiczne relacje UE-Bałkany Zachodnie

AKTUALNOŚCI Data: 3 kwietnia 2019 Autor: Izabela Wojtyczka Polska buduje strategiczne relacje UE-Bałkany Zachodnie W lipcu 2019 r. w Polsce odbędzie się szczyt Procesu Berlińskiego, który jest inicjatywą wspierająca kraje Bałkanow Zachodnich w rozszerzaniu regionalnej...
Top