Podcast Geohistoria Przez Wieki: Bitwa Warszawska 1920

Podcast Geohistoria Przez Wieki: Bitwa Warszawska 1920

PODCASTY Data: 13 sierpnia 2020 Podcast Geohistoria Przez Wieki: Bitwa Warszawska 1920 W setną rocznicę Bitwy Warszawskiej dr Rafał Zgorzelski opowiada o procesach, które przyczyniły się do wojny polsko – bolszewickiej z 1920 roku oraz przedstawia postrzeganie inwazji...
Bitwa Warszawska 1920

Bitwa Warszawska 1920

U.S. Weekly oferuje analityczne spojrzenie na procesy geopolityczne zachodzące na arenie międzynarodowej, które w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na politykę Stanów Zjednoczonych. To geopolityczna kolumna powstająca przy współpracy z mediami polonijnymi. Do...
Top