Szczyt G7 i Chiny

W dniach 3-5 maja 2021 roku w Londynie, miało miejsce spotkanie szefów dyplomacji państw G7 oraz Australii, Indii, Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki oraz sekretarza generalnego ASEAN. W komunikacie końcowym z rozmów wprost odniesiono się do kwestii związanych z Chinami. Komunikat ten spotkał się z krytyką ze strony Państwa Środka.