NOWOŚCI

Data: 25 lipca 2018

Századvég Summer School – Podsumowanie

W dniach 8 – 14.07.2018 r. odbyła się zainicjowana przez Századvég Foundation szkoła letnia – Századvég Summer School. Celem współorganizowanego przez Warsaw Institute projektu było stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodzieżą państw Grupy Wyszehradzkiej i dyskusja na temat przyszłych wyzwań stojących przed Europą Środkowo-Wschodnią.

Program został zlokalizowany na Węgrzech. Harmonogram obejmował cykl szkoleń, wykładów, warsztatów i spotkań z ekspertami. Dodatkowym elementem, czyniącym projekt jeszcze bardziej interesującym była zapewniona przez organizatorów możliwość zapoznania się z wieloma ciekawymi zabytkami jak i zdobycia wiedzy na temat węgierskiej kultury. Głównym, lecz nie jedynym miejscem, w którym odbywały się szkolenia, był Budapeszt. W programie wzięli udział uczestnicy z państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

W niedzielę 8 lipca, uczestnicy zostali przywitani w węgierskiej stolicy na uroczystej kolacji przez Zsolta Barthela-Ruzsa, przewodniczącego Századvég Foundation. W poniedziałek, pierwszego dnia po przyjeździe uczestnicy mieli szansę wysłuchać prelekcji węgierskiego Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu – Petera Sijjarto. Następnie wzięli udział w dyskusji panelowej „Europe in decline? – thoughts about the future of Europe”. Prelegentami w debacie byli Zoltan Kovacs – rzecznik węgierskiego rządu, Marton Schoberl – zastępca Sekretarza Stanu w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu, Marcin Kędzierski – dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Ferenc Miszlivetz – socjolog. Tego samego dnia miał miejsce wykład pt. „How the V4 nations see the future of Europe – Results of the Project 28 Survey in 2018”. Podczas wykładu zostały przedstawione naukowe badania dotyczące postrzegania przyszłości Europy przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. Autorem i prelegentem wykładu był dyrektor ds. zagranicznych w Századvég Foundation – Gergely Berzi. Ostatni punkt programu tego dnia przewidywał zwiedzanie węgierskiego parlamentu.

Tematem głównym kolejnego dnia projektu była migracja. Wykłady miały miejsce w Instytucie Badań Migracji w Budapeszcie. Dzień szkoleń został otwarty przez przemowę powitalną Sándora Gallaia, dyrektora zarządzającego Instytutem. Po przemowie odbyła się dyskusja panelowa pt. „Local support instead of open borders”. Głównymi dyskutantami byli: Gergely Szilvay, dziennikarz i wydawca w Mandiner, Istvan Kovacs, dyrektor do spraw strategicznych w Centrum Praw Podstawowych oraz Marek Degro, dyrektor Anton Tunega Foundation. W nawiązaniu do głównego tematu, po dyskusji panelowej miał miejsce wykład zastępcy dyrektora Instytutu Badań Migracji Szabolcsa Janika. Wykład dotyczył polityki państw związanej z ochroną granic. Po owocnych prelekcjach, uczestnicy mieli szansę poznać bliżej Budapeszt: złożyli wizytę w Muzeum Historii Wojskowości oraz odwiedzili Szpital w Skale – Muzeum Schronu Przeciwatomowego.

Miejscem aktywności w dniu trzecim był Wyszehrad. Tego dnia to uczestnicy przejęli głos. Każdy kraj, poprzez uczestniczącą w programie reprezentację, miał za zadanie przedstawić prezentację o roli swojego kraju w Grupie Wyszehradzkiej. Po zaprezentowaniu się każdej z drużyn reprezentujących poszczególne kraje, uczestnicy zwiedzili zamek w Wyszehradzie. Następnie odwiedzili leżące nieopodal miasto – Szentendre.

Program czwartego dnia wyjazdu skupiony był wokół ekonomii. Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektora wykonawczego Banku Centralnego Węgier, Daniela Palotaia. Po oficjalnym otwarciu zaczęła się dyskusja panelowa dotycząca tego, które państwa w rzeczywistości przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, a które na tym wzroście korzystają. W debacie wzięli udział: Gyorgy Barcza, CEO Rządowej Agencji Zarządzania Długiem, Zoltan Pogatsa, ekonomista i wykładowca uniwersytecki, oraz Martin Vlachinsky, Analityk z Intytutu INESS. Następnie odbyła się prelekcja sekretarza stanu w węgierskim Ministerstwie Innowacji i Technologii, Laszlo Gyorgyego. Tego dnia uczestnicy odwiedzili również Muzeum Terroru oraz spotkali się z Dyrektor Muzeum – Marią Schmidt.

Ostatniego dnia wyjazdu uczestnicy udali się do Somlovasarhely. Na miejscu zwiedzili winiarnię oraz mieli okazję spróbować produkowanych tam win. W Somlovasarhely odbyła się również dyskusja dotycząca ocen wyjazdu przez uczestników.  Uczestnicy dyskusji wymienili się spostrzeżeniami na temat wyjazdu i przyszłej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w grupie V4.

Tags:

Powiązane wpisy
Top