UKRAINE MONITOR

Data: 15 sierpnia 2017

Rosyjska telewizja alarmuje: Polska chce zamknąć granicę z Ukrainą

Kanał telewizyjny Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej „Zwiezda” („Zvezda”) opublikowała 23 czerwca br informację o możliwym zamknięciu granicy między Polską a Ukrainą. Mimo że w wiadomości mowa była wyłącznie o jednym przejściu granicznym, to jednak z treści nagłówka można było odczytać perspektywę całkowitego zamknięcia granicy z inicjatywy Polski.


Photo: © Wojciech Pacewicz PAP

W rzeczywistości, chodziło o przejście graniczne dla pieszych i rowerzystów „Dołhobyczów-Uhrynów”. Pilotażowy pieszy ruch graniczny na wspomnianym przejściu został wprowadzony 1 lipca 2015 roku i miał funkcjonować do 31 grudnia 2016 roku. Należy podkreślić, że w grudniu 2016 roku strona polska nie zalecała kontynuacji działania przejścia granicznego dla pieszych i rowerzystów, ale w końcu strony zgodziły się przedłużyć okres ważności o 6 miesięcy. Z końcem czerwca przejście piesze miało zostać zlikwidowane, gdyż zdaniem polskiej Straży Granicznej nie ma na nim warunków gwarantujących bezpieczeństwo ludzi przekraczających granicę pieszo Nie zmienia to faktu, że przejście „Dołhobyczów-Uhrynów” nadal obsługiwałoby ruch samochodowy. W opinii Straży Granicznej RP prowadzenie w Dołhobyczowie odpraw pieszych wymaga odpowiedniej infrastruktury. Należałoby wybudować tam oddzielny obiekt do odpraw rowerzystów i pieszych oraz od podstaw zorganizować dla nich odpowiednio zabezpieczoną i monitorowaną komunikację. Stanowisko Komendanta Głównego SG w tej sprawie podzielił wojewoda lubelski. Od 1 lipca 2015 r. odprawy piesze odbywają się w terminalu odpraw autokarów. Obiekt ten nie jest przystosowany do prowadzenia odprawy tej kategorii ruchu. Ruch pieszy odbywa się częściowo po pasie przeznaczonym pierwotnie do odpraw autobusów na kierunku wyjazdowym z Polski, a także po specjalnie wydzielonych do tego celu ogrodzonych chodnikach. W ocenie strażników takie rozwiązanie dezorganizuje ruch graniczny, nie gwarantuje bezpieczeństwa podróżnym, wyklucza optymalne wykorzystywanie jednego z dwóch pasów dla autobusów oraz wydłuża czas odprawy pasażerów. Pomimo negatywnej opinii Straży Granicznej, funkcjonowanie przejścia przedłużono po raz kolejny, tym razem do 31 grudnia 2017 r.

Od chwili rozpoczęcia 11 czerwca br. ruch bezwizowy do UE dla obywateli Ukrainy media rosyjskie nasiliły akcję zmierzająco do przekonania Ukraińców o rzekomych barierach w przekraczaniu granicy z państwami unijnymi. Wiadomość telewizji „Zwiezda”, w oparciu o prawdziwe informacje, wpisuje się w działania zmierzające do przekonania obywateli Ukrainy, że są dla państw UE niepożądanymi gośćmi, przed którymi te kraje będą się izolować. Jednocześnie wiadomość może służyć podsycaniu nieufności Ukraińców względem Polski.

Wszystkie teksty publikowane przez Fundację Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła oraz autora. Obrazy nie mogą być wykorzystywane bez pozwolenia.

Powiązane wpisy
Top