RUSSIA MONITOR

Data: 30 sierpnia 2018

Rosnieft topi miliardy w Wenezueli

Rosja, przede wszystkim za pośrednictwem spółki Rosnieft, od lat podtrzymuje finansowo pogrążoną w kryzysie gospodarkę Wenezueli. Szanse na odzyskanie faktycznych kredytów w wymiarze co najmniej 6 mld dolarów są coraz mniejsze. Na dodatek coraz poważniejszym zagrożeniem dla stanu posiadania Rosnieftu w Wenezueli są pozwy innych zagranicznych firm wobec wenezuelskiego monopolu PDVSA.

ŹRÓDŁO: PDVSA.COM

23 sierpnia sąd stanu Delaware nałożył areszt na akcje działającej w USA rafinerii Citgo. Niemal połowa udziałów w tej firmie została jeszcze w 2016 roku oddana przez PDVSA pod zastaw kredytu spółce Rosnieft. To oznacza, że jest duże niebezpieczeństwo, iż Rosjanie nie odzyskają tych pieniędzy, bo akcje mogą trafić do zupełnie innej firmy: kanadyjskiej Crystallex. Decyzja amerykańskiego sądu to kolejny etap sporu między Crystallex a PDVSA, jej amerykańską spółką-córką PDVH oraz zarejestrowaną w Szwajcarii spółką Rosneft Trading. PDVH kontroluje 50,1% Citgo, zaś Rosneft Trading 49,9%. Kanadyjczycy złożyli pozew o zabezpieczenie akcji Citgo w 2017 roku, bo uważają, że PDVSA specjalnie wyprowadza swe aktywa poza zasięg jej wierzycieli – choćby właśnie oddając je pod zastaw kredytów. Crystallex żąda od PDVSA 1,4 mld dolarów w charakterze rekompensaty za nacjonalizację jej aktywów w sektorze wydobycia złota w Wenezueli w 2011 r.

Citgo to szósta pod względem wielkości rafineria w USA, największy aktyw wenezuelskiego monopolu w tym kraju. Zastaw na 49,9% akcji Citgo szwajcarska spółka-córka Rosnieftu otrzymała w listopadzie 2016 w charakterze zabezpieczenia kredytu udzielonego w wysokości 1,5 mld dolarów Wenezueli. Wartość całej rafinerii wynosi ok. 6,5-7,8 mld dolarów. Czyli aktywa Rosnieftu w Citgo to ok. 3,2-3,9 mld dolarów. W 2017 r. PDVSA i Rosnieft prowadziły rozmowy ws. wymiany zastawu w Citgo na umowę o dostawach paliw i udziały w złożach naftowych. Po orzeczeniu sądu w Delaware są dwa warianty rozwoju sytuacji. Umowa PDVSA z Rosnieftem może zostać prawomocnie uznana za nieważną – Rosjanie stracą tytuł do akcji i nastąpi szybka sprzedaż Citgo, a uzyskane środki wykorzystane zostaną m.in. do spłacenia Crystallexu. Inna opcja to przejęcie przez Crystallex całej Citgo, a następnie spłacenie długu Rosnieftowi. Teoretycznie jest też jeszcze pole do polubownego załatwienia sprawy. Cystallex to nie jedyna spółka, która złożyła pozew przeciwko Rosneft Trading i PDVSA. Sądziła się z nimi także ConocoPhillips. Ale Amerykanom udało się zawrzeć porozumienie z PDVSA, w ramach którego wenezuelska spółka zobowiązała się wypłacić 2 mld dolarów.

Spór z Crystallex może więc kosztować Rosnieft 1,4 mld dolarów. Koncern Sieczina od dawna dotuje Wenezulę. Rosnieft jest jednym z największych zagranicznych donatorów gospodarki wenezuelskiej. Ze wszystkich rosyjskich spółek naftowo-gazowych tylko ona nie wycofała się z rynku, jest właścicielem udziałów w szeregu złóż węglowodorów. Poza tym Rosnieft pomagała PDVSA przedpłatami za dostawy ropy i paliw – dług z tego tytułu firmy wenezuelskiej rok temu sięgał 6 mld dolarów – i w końcu Rosjanie przestali płacić z góry. Biorąc pod uwagę dramatyczny stan gospodarki wenezuelskiej i samego koncernu PDVSA, należy oczekiwać, że większość tych środków, jeśli nie wszystkie, okażą się w końcu bezzwrotną dotacją politycznie motywowaną – bo mającą podtrzymywać sojuszniczy reżim Maduro.

All texts published by the Warsaw Institute Foundation may be disseminated on the condition that their origin is credited. Images may not be used without permission.

Powiązane wpisy
Top