RUSSIA MONITOR

Data: 30 sierpnia 2018

Rosnieft topi miliardy w Wenezueli

Rosja, przede wszystkim za pośrednictwem spółki Rosnieft, od lat podtrzymuje finansowo pogrążoną w kryzysie gospodarkę Wenezueli. Szanse na odzyskanie faktycznych kredytów w wymiarze co najmniej 6 mld dolarów są coraz mniejsze. Na dodatek coraz poważniejszym zagrożeniem dla stanu posiadania Rosnieftu w Wenezueli są pozwy innych zagranicznych firm wobec wenezuelskiego monopolu PDVSA.

ŹRÓDŁO: PDVSA.COM

23 sierpnia sąd stanu Delaware nałożył areszt na akcje działającej w USA rafinerii Citgo. Niemal połowa udziałów w tej firmie została jeszcze w 2016 roku oddana przez PDVSA pod zastaw kredytu spółce Rosnieft. To oznacza, że jest duże niebezpieczeństwo, iż Rosjanie nie odzyskają tych pieniędzy, bo akcje mogą trafić do zupełnie innej firmy: kanadyjskiej Crystallex. Decyzja amerykańskiego sądu to kolejny etap sporu między Crystallex a PDVSA, jej amerykańską spółką-córką PDVH oraz zarejestrowaną w Szwajcarii spółką Rosneft Trading. PDVH kontroluje 50,1% Citgo, zaś Rosneft Trading 49,9%. Kanadyjczycy złożyli pozew o zabezpieczenie akcji Citgo w 2017 roku, bo uważają, że PDVSA specjalnie wyprowadza swe aktywa poza zasięg jej wierzycieli – choćby właśnie oddając je pod zastaw kredytów. Crystallex żąda od PDVSA 1,4 mld dolarów w charakterze rekompensaty za nacjonalizację jej aktywów w sektorze wydobycia złota w Wenezueli w 2011 r.

Citgo to szósta pod względem wielkości rafineria w USA, największy aktyw wenezuelskiego monopolu w tym kraju. Zastaw na 49,9% akcji Citgo szwajcarska spółka-córka Rosnieftu otrzymała w listopadzie 2016 w charakterze zabezpieczenia kredytu udzielonego w wysokości 1,5 mld dolarów Wenezueli. Wartość całej rafinerii wynosi ok. 6,5-7,8 mld dolarów. Czyli aktywa Rosnieftu w Citgo to ok. 3,2-3,9 mld dolarów. W 2017 r. PDVSA i Rosnieft prowadziły rozmowy ws. wymiany zastawu w Citgo na umowę o dostawach paliw i udziały w złożach naftowych. Po orzeczeniu sądu w Delaware są dwa warianty rozwoju sytuacji. Umowa PDVSA z Rosnieftem może zostać prawomocnie uznana za nieważną – Rosjanie stracą tytuł do akcji i nastąpi szybka sprzedaż Citgo, a uzyskane środki wykorzystane zostaną m.in. do spłacenia Crystallexu. Inna opcja to przejęcie przez Crystallex całej Citgo, a następnie spłacenie długu Rosnieftowi. Teoretycznie jest też jeszcze pole do polubownego załatwienia sprawy. Cystallex to nie jedyna spółka, która złożyła pozew przeciwko Rosneft Trading i PDVSA. Sądziła się z nimi także ConocoPhillips. Ale Amerykanom udało się zawrzeć porozumienie z PDVSA, w ramach którego wenezuelska spółka zobowiązała się wypłacić 2 mld dolarów.

Spór z Crystallex może więc kosztować Rosnieft 1,4 mld dolarów. Koncern Sieczina od dawna dotuje Wenezulę. Rosnieft jest jednym z największych zagranicznych donatorów gospodarki wenezuelskiej. Ze wszystkich rosyjskich spółek naftowo-gazowych tylko ona nie wycofała się z rynku, jest właścicielem udziałów w szeregu złóż węglowodorów. Poza tym Rosnieft pomagała PDVSA przedpłatami za dostawy ropy i paliw – dług z tego tytułu firmy wenezuelskiej rok temu sięgał 6 mld dolarów – i w końcu Rosjanie przestali płacić z góry. Biorąc pod uwagę dramatyczny stan gospodarki wenezuelskiej i samego koncernu PDVSA, należy oczekiwać, że większość tych środków, jeśli nie wszystkie, okażą się w końcu bezzwrotną dotacją politycznie motywowaną – bo mającą podtrzymywać sojuszniczy reżim Maduro.

Wszystkie teksty (oprócz zdjęć) opublikowane przez Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich pochodzenia.

Powiązane wpisy
Top