Data: 29 lipca 2022 Autor: Grzegorz Kuczyński

Reżim Putina zwiększa represje. Poszerzono definicję zdrady

Wprowadzone do kodeksu karnego zmiany dotyczące pojęć zdrady i szpiegostwa zwiększą atmosferę strachu w Rosji i rozszerzą podstawy do prześladowania przede wszystkim dziennikarzy i ekspertów.

ŹRÓDŁO: duma.gov.ru

Szóstego lipca 2022 roku Duma Państwowa FR przyjęła w drugim czytaniu poprawki do artykułów rosyjskiego kodeksu karnego dotyczących zdrady i szpiegostwa (a przegłosowała je w trzecim). Poprawki rozszerzają pojęcia zdrady i szpiegostwa. Zdrady dotyczy artykuł 275 kodeksu karnego FR przewidujący karę od 10 do 20 lat pozbawienia wolności. Tyle samo grozi za szpiegostwo, które definiuje artykuł 276 kk FR. Duma Państwowa wprowadziła kilka nowych zapisów ustanawiających kary za rozpowszechnianie informacji. Po wejściu w życie ustawy wprowadzającej zmiany do kodeksu karnego za współpracę z organizacjami międzynarodowymi będzie można otrzymać do ośmiu lat więzienia, za nawoływanie do działalności w sieci przeciwko bezpieczeństwu państwa do siedmiu lat, a za eksponowanie symboli nazistowskich do czterech lat więzienia. Ponadto wprowadzono artykuł kryminalizujący współpracę na zasadzie poufności z obcym państwem, organizacją międzynarodową lub zagraniczną (art. 275.1 kk). Zgodnie z nową normą, poufna współpraca oznacza „tajne nawiązanie i utrzymywanie kontaktu ze służbą specjalną obcego państwa, organizacją międzynarodową lub zagraniczną albo z ich przedstawicielami w celu udzielenia im pomocy w działaniach świadomie skierowanych przeciwko bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej”. Przepis ten jest z premedytacją nieprecyzyjnie zdefiniowany, co daje dużą dowolność w określaniu, kto i w jakich przypadkach będzie podlegał odpowiedzialności karnej. Przy maksymalnie szerokiej interpretacji na zarzut zdrady będzie narażała się osoba, która np. przygotowuje raporty dla organizacji międzynarodowych lub rozpowszechnia informacje – np. udzielając wywiadu zagranicznemu medium – które w opinii funkcjonariuszy organów ścigania mogą zaszkodzić bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej. Jeśli dana osoba czerpie informacje z jawnych źródeł, nie można jej postawić zarzutu ujawnienia tajemnicy państwowej. Jeśli jednak sąd uzna, że oskarżony zbierał informacje dla obcych państw lub organizacji i zagrażało to bezpieczeństwu Rosji, może zostać skazany za zdradę w postaci szpiegostwa. Sformułowania „inna pomoc” i „inne informacje” dają szerokie pole do popisu dla prokuratury. Nowymi przepisami w pierwszej kolejności mogą być dotknięci dziennikarze współpracujący z organizacjami uznanymi za zagranicznych agentów lub zagranicznymi mediami. Obrońcy praw człowieka w Rosji twierdzą, że po wejściu nowego prawa w życie, de facto zdradę można będzie przypisać każdemu, kto kiedykolwiek miał kontakt z obcokrajowcem, a naukowiec współpracujący z zagraniczną publikacją naukową automatycznie staje się kandydatem do zdrady. Po wejściu w życie nowych przepisów należy oczekiwać dalszego wzrostu spraw o zdradę i szpiegostwo. W latach 2009-2013 skazano za to łącznie 25 osób. Od 2014 roku nastąpił wyraźny wzrost, w 2015 r. było już 15 wyroków skazujących, a w 2021 roku siedemnaście.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top