Data: 15 lutego 2021

Rekordowa transakcja w rosyjskim sektorze naftowym

Dopiero teraz rynek dowiedział się, że od pewnego czasu realizowana jest transakcja między Rosnieftią a NNK Eduarda Chudajnatowa. Chodzi o zakup złóż na Tajmyrze, a tak naprawdę wymianę: bogate złoża kluczowe dla strategicznego projektu w zamian za już eksploatowane złoża w innych częściach Rosji. Rosnieft wzmacnia swój flagowy projekt Wostok Oil, NNK wchodzi do pierwszej ligi rosyjskich producentów ropy. Zadowoleni mogą być zarówno obecny (Igor Sieczin), jak i były (Eduard Chudajnatow) szefowie Rosnieftu. Sieczin kupuje aktywa dużo poniżej ich wartości, podobnie zresztą jak Chudajnatow.

ŹRÓDŁO: SOVCOMFLOT.RU

To największa transakcja od 2013 roku, gdy doszło do sprzedaży TNK-BP. Otóż Rosnieft zapłaci ostatecznie 11 mld dolarów swojemu byłemu prezesowi za aktywa na Tajmyrze. W sprawozdaniu finansowym za 2020 rok największa rosyjska spółka naftowa ujawniła, że kupi od Eduarda Chudajnatowa spółki posiadające licencje na wydobycie w szeregu złóż, których łączne rezerwy szacuje się na gigantyczne 1,2 mld ton ropy. Chodzi o zakup spółki Tajmyrnieftiegaz i szeregu innych powiązanych z nią spółek mających prawa do wierceń na złożach Pajachskim, Irkinskim i innych. Transakcja ma złożony charakter i przewiduje, że część wspomnianej sumy uzyskanej od Rosnieftu – 1,4 mld dolarów – Chudajnatow wyda za zakup rozwiniętych już aktywów wydobywczych i serwisowych Rosnieftu. Większość rozliczeń jest już faktem, doszło do nich w 2020 roku. W efekcie Rosnieft posiada 90% Tajmyrnieftiegazu. W 2021 roku państwowa spółka ma jeszcze tylko wypłacić Niezależnej Naftowogazowej Spółce (NNK) Chudajnatowa pozostałe 1,4 mld dolarów i sprzedać jej aktywa za 1,1 mld dolarów. 11 mld dolarów to niemała suma dla Rosnieftu. Skąd wzięła środki? W większości zapewne ze sprzedaży 10% akcji projektu Wostok Oil naftowemu traderowi Trafigura za 8,5 mld dolarów w grudniu 2020. Zakup aktywów od Chudajnatowa jest bowiem elementem realizacji Wostok Oil. Obecnie zapasy NNK i rezerwy Rosnieftu na złożu Pajachskim staną się podstawą surowcową projektu. Jego łączne zapasy Rosnieft szacuje na 6 mld ton potwierdzonych. Oczekiwane wydobycie to ponad 100 mln ton rocznie. Dla tegoż wydobycia Rosnieft już uzyskała znaczące ulgi podatkowe od państwa (po interwencjach Sieczina na Kremlu). Bank of America oceniał wartość Wostok Oil na 70 mld dolarów.

Wesprzyj nas

Jeżeli przygotowane przez zespół Warsaw Institute treści są dla Państwa przydatne, prosimy o wsparcie naszej działalności. Darowizny od osób prywatnych są niezbędne dla kontynuacji naszej misji.

Wspieram

Co ciekawe, czwórka zaangażowanych audytorów (PWC, EY, Deloitte i KPMG) oceniła aktywa sprzedawane przez Chudajnatowa jeszcze wyżej, na 30-40 mld dolarów. Rzekomo jednak Chudajnatow dał potężną zniżkę, argumentując to „ryzykiem kraju” – to znaczy, że rosyjskie aktywa są tańsze od światowych analogów. Takie tłumaczenie budzić musi zdziwienie. Wyjaśnieniem dla sprzedaży tajmyrskich aktywów trzy razy poniżej wartości rynkowej musi być druga część transakcji z Chudajnatowem. Pozwala ona Rosniefti pozbyć się części niechcianych aktywów – choć też poniżej ich rynkowej wartości. Już tylko dwie z nich (Warjegannieftiegaz i NNP) szacowano wcześniej na 3,5-4,5 mld dolarów. Tymczasem, przypomnijmy, za wszystkie kupowane od Rosnieftu spółki NNK płaci jedyne 1,4 mld dolarów. Jak informuje kierownictwo państwowej spółki, łączne zapasy sprzedawanych Chudajnatowowi spółek to 1 mld ton, a roczne wydobycie to 10-14 mln ton ropy i 4 mld m³ gazu. Po sprzedaży tych podmiotów produkcja płynnych węglowodorów Rosnieftu spadnie o ok. 5% w porównaniu z 2020 r. Dzięki układowi z Rosnieftią, NNK wielokrotnie zwiększy swoją produkcję (obecnie było to tylko 2 mln ton ropy rocznie). Jeśli uda się odbudować wydobycie Warjegannieftiegazu, które w 2020 roku spadło aż czterokrotnie (kwestia ograniczeń związanych z OPEC+), to łączna produkcja NNK może wzrosnąć z 2 do aż 21 mln ton. Jeśli nie – będzie z 2 do 11 mln ton. To da spółce Chudajnatowa pozycję na rynku zbliżoną do biznesu Michaiła Guceriewa, którego Russnieft i Neftisa łącznie wydobywają 14 mln ton rocznie.

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top