Programy / Ukraine Monitor

Władze rosyjskie, nasilając od 2014 roku walkę z demokratycznymi i prozachodnimi działaniami Ukrainy, wykorzystują różnorodne techniki i metody działania. Wśród środków pozamilitarnych szczególną rolę odgrywają: dezinformacja i propaganda. Są one kierowane zarówno do społeczeństwa ukraińskiego, jak i rosyjskiego, ale też do wspólnoty międzynarodowej. Poznanie cech i metod dezinformacji oraz propagandy stanowią warunek konieczny ochrony przed ich destruktywnym wpływem. Jest to tym bardziej istotne, że Ukraina stanowi obecnie jeden z najważnieszych obszarów rywalizacji Rosji ze wspólnotą państw demokratycznych.

Czytaj dalej

Poprzez ukazywanie przykładów i analizę rosyjskiej propagandy i dezinformacji przeciwko Ukrainie projekt pozwala:

  • poznać anatomię rosyjskiej manipulacji w przestrzeni informacyjnej;
  • przewidzieć możliwe zagrożenia;
  • umożliwić racjonalne, skuteczne reagowanie na ataki informacyjne;
  • zrozumieć sposób myślenia i postawy „zwykłych Rosjan”, poddawanych każdego dnia oddziaływaniu dezinformacji i propagandy.

Grupami docelowymi projektu są: decydenci polityczni, pracownicy administracji publicznej, działacze społeczni, dziennikarze, badacze i analitycy z zakresu nauk społecznych, wszyscy zainteresowani tematyką międzynarodową.

ARTYKUŁY
Rosyjskie media donoszą o 1500 więźniach politycznych na Ukrainie

Rosyjskie media donoszą o 1500 więźniach politycznych na Ukrainie

Rosyjskie media cytują przewodniczącą Związku Emigrantów Politycznych i Więźniów Politycznych Ukrainy Larysę Szesler, według której około 1,5 tysiąca osób na Ukrainie jest przetrzymywanych w więzieniach z powodów politycznych. Zdaniem Szesler liczba obywateli Ukrainy narażonych na prześladowanie może być większa, ponieważ wielu z nich obawia się nawet poinformować, że ktoś z ich krewnych został uwięziony z przyczyn politycznych.

Top