Programy / INFO-check Ukraine

Władze rosyjskie, nasilając od 2014 roku walkę z demokratycznymi i prozachodnimi działaniami Ukrainy, wykorzystują różnorodne techniki i metody działania. Wśród środków pozamilitarnych szczególną rolę odgrywają: dezinformacja i propaganda. Są one kierowane zarówno do społeczeństwa ukraińskiego, jak i rosyjskiego, ale też do wspólnoty międzynarodowej. Poznanie cech i metod dezinformacji oraz propagandy stanowią warunek konieczny ochrony przed ich destruktywnym wpływem. Jest to tym bardziej istotne, że Ukraina stanowi obecnie jeden z najważnieszych obszarów rywalizacji Rosji ze wspólnotą państw demokratycznych.

Czytaj dalej

Poprzez ukazywanie przykładów i analizę rosyjskiej propagandy i dezinformacji przeciwko Ukrainie projekt pozwala:

  • poznać anatomię rosyjskiej manipulacji w przestrzeni informacyjnej;
  • przewidzieć możliwe zagrożenia;
  • umożliwić racjonalne, skuteczne reagowanie na ataki informacyjne;
  • zrozumieć sposób myślenia i postawy „zwykłych Rosjan”, poddawanych każdego dnia oddziaływaniu dezinformacji i propagandy.

Grupami docelowymi projektu są: decydenci polityczni, pracownicy administracji publicznej, działacze społeczni, dziennikarze, badacze i analitycy z zakresu nauk społecznych, wszyscy zainteresowani tematyką międzynarodową.

ARTYKUŁY
Rosyjska telewizja alarmuje: Polska chce zamknąć granicę z Ukrainą

Rosyjska telewizja alarmuje: Polska chce zamknąć granicę z Ukrainą

Kanał telewizyjny Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej „Zwiezda” („Zvezda”) opublikowała 23 czerwca br informację o możliwym zamknięciu granicy między Polską a Ukrainą. Mimo że w wiadomości mowa była wyłącznie o jednym przejściu granicznym, to jednak z treści nagłówka można było odczytać perspektywę całkowitego zamknięcia granicy z inicjatywy Polski.