Programy / Dezinformacja

Specialna edycja The Warsaw Institute Review zawiera Raport na temat zjawiska zorganizowanej i zaplanowanej dezinformacji w Europie Środkowej i Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw V4, Ukrainy i państw bałtyckich.

Raport składa się z następujących elementów:

  1. identyfikacja zagrożeń dla państw i społeczeństw V4 wynikających ze zorganizowanych i zaplanowanych działań dezinformacyjnych
  2. rekomendacje dla dycydentów w obszarze przeciwdziałania dezinformacji
  3. propozycje i najlepsze praktyki dla instytucji publicznych
  4. założenia kierowanego do obywateli programu edukacyjnego służącemu samodzielnemu rozpoznawaniu działań dezinformacyjnych i ograniczaniu ich skutków

Wydanie niniejszej publikacji zostało wsparte przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 
 

Partnerzy:

European Values

 

Political Capital Ltd.

Read more about disinformation program

Zorganizowana dezinformacja wywiera w ostatnich latach coraz większy wpływ na współczesne państwa społeczeństwa. Łatwość publikowania w Internecie i powszechny dostęp do sieci powoduje, że fałszywe informacje (tzw. fake news) mogą wpływać na postawy i zachowania obywateli i decydentów. Celami dezinformacji są również tradycyjne media i instytucje państwa. Zastosowana na szeroką skalę dezinformacja bywa narzędziem agresywnej polityki państw, a nawet elementem wojny hybrydowej (zob. agresja Rosji na Ukrainę). Zjawisko to jest regularnie obecne w państwach Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w obszarach takich jak polityka energetyczna czy obronna.

Opinia publiczna i instytucje państwa muszą znaleźć skuteczne narzędzia obrony przed zorganizowaną dezinformacją. Dlatego proponujemy zintegrowanie wysiłków służących temu celowi na poziomie regionu Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe). Projekt zakłada przygotowanie profesjonalnych analiz dotyczących identyfikacji i tworzenia metod przeciwdziałania zorganizowanej dezinformacji, projektów rekomendacji i dobrych praktyk dla instytucji publicznych, a także założeń programów edukacyjnych docierających bezpośrednio do obywateli poprzez kampanie publiczne i internetowe narzędzia służące społeczeństwu do obrony przed nieuczciwymi praktykami dezinformacyjnymi.

Przygotowanie skutecznego program identyfikacji zagrożeń wynikających z działań dezinformacyjnych i tworzenia kontrstategii wymaga współpracy międzynarodowej, w tym udziału ekspertów z różnych krajów regionu. Pozwoli to na wykorzystanie ich unikalnych doświadczeń i przeprowadzenie analiz eksperckich z różnych perspektyw. Współpraca pomiędzy partnerami projektu umożliwi wymianę informacji i doświadczeń oraz zaproponowanie skutecznych rozwiązań nie tylko na poziomie jednego państwa i społeczeństwa, ale całego regionu CEE, w tym państw Grupy Wyszehradzkiej.

Top