NOWOŚCI

Data: 14 czerwca 2018

Polski APEL ws. dyrektywy związanej z Nord Stream 2 poparty przez 10 państw UE

Na spotkaniu ministrów ds. energii krajów UE, Polska wystosowała apel o przyspieszenie prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej, która może pomóc powstrzymać budowę Nord Stream 2. Stanowisko Polaków poparli przedstawiciele 10 innych krajów członkowskich UE, 4 się mu sprzeciwiły.

ŹRÓDŁO: FOTOLIA/IREN MOROZ

„Polska podniosła kwestie nowelizacji dyrektywy gazowej i konieczności jak najszybszego przejścia do fazy politycznej. Zostaliśmy w tym poparci. W sumie 11 krajów razem z Polską opowiedziało się za tym, że dyrektywa gazowa jest już projektem, który należałoby skierować do dyskusji politycznej” – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka.

Rzecz w tym, że choć Parlament Europejski przedstawił już swoje stanowisko w sprawie nowych przepisów, to w Radzie UE prace toczą się wolno. Bułgarzy, obejmujący w Radzie prezydencję, tłumaczą to m.in. tym, że istnieją wątpliwości prawne co do kształtu nowych przepisów, a to wpływa na różnice zdań wśród krajów unijnych.

Minister Kurtyka dodał, że poparcie apelu przez tyle krajów jest ważnym sygnałem dla bułgarskiej prezydencji, która dzierży w swoich dłoniach przyszłość tego dokumentu.

Minister podkreślił, że część krajów uważa inaczej niż te, które opowiedziały się za szybkim procedowaniem. Jak podał, sprzeciw wobec apelu wyraziły cztery kraje, w tym Niemcy. Według źródeł PAP przeciwko szybkiemu procedowaniu dyrektywy wypowiedziały się także: Austria, Belgia i Holandia.

Projekt dyrektywy ma kluczowe znaczenie dla europejskiego rynku gazu – wprowadzone zmiany mają jednoznacznie wskazać, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE podlegają przepisom trzeciego pakietu energetycznego. Jeśli takie przepisy zostałyby przyjęte, to mogłyby zagrozić opłacalności projektu Nord Stream 2. To jednak gra z czasem, bo budowa gazociągu już się rozpoczęła, a praca nad nowymi przepisami idzie opieszale. Część ekspertów wskazuje, że spowolnienie prac może spowodować, iż gazociąg powstanie, zanim nowe prawo wejdzie w życie.

 

ŹRÓDŁO: POLSKA AGENCJA PRASOWA (PAP)

Powiązane wpisy
Top