O NAS / MISJA

Fundacja realizuje swoje cele i zadania w zakresie:

 • wzmocnienia podmiotowości państwa polskiego zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym przede wszystkim w obszarze: polityki gospodarczej, stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa oraz tzw. miękkiej potęgi (soft power),
 • poprawy jakości i standardów życia publicznego,
 • działań wspomagających rozwój demokracji, rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości i wspólnot oraz społeczności lokalnych,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Dążeniem Warsaw Institute jest kreowanie nowoczesnych i pozytywnych rozwiązań w oparciu o praktyczne doświadczenia, a podstawową metodą działania metadoradztwo rozumiane jako proces ciągłego tworzenia i doskonalenia, będące gwarantem sukcesów realizowanych przez Fundację projektów.

Fundamentem działalności Fundacji są:

 • kompetencje – kwalifikacje formalne połączone z kwalifikacjami moralnymi,
 • doświadczenie – wiedzę oraz posiadane umiejętności zawdzięczamy wieloletnim doświadczeniom pozyskiwanym na różnych płaszczyznach aktywności społecznej, kulturowej, naukowej i biznesowej,
 • rzetelność – która jest zarówno naszą wizytówką, jak i podstawą wszelkiego zaangażowania,
 • innowacyjność – stawiamy na nowe technologie i rozwiązania techniczne oraz cyfrowe jako podstawową dźwignię rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa.

Warsaw Institute realizuje swoje zadania i cele w szczególności poprzez:

 • organizowanie wsparcia dla projektów działań obywatelskich,
 • aktywność edukacyjno – wydawniczą, w tym organizację seminariów, konferencji, wykładów, debat publicznych oraz wydarzeń kulturalnych i naukowych,
 • współpracę z uczelniami oraz instytucjami edukacyjnymi, w tym inspirowanie, prowadzenie i wspieranie prac naukowo – badawczych,
 • współpracę z instytucjami publicznymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz organami Unii Europejskiej
 • prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • realizację zadań publicznych.
Top