O kondycji wymiany handlowej na świecie, strategii państw w kontekście „odmrażania” gospodarek i zastosowaniu mechanizmów je ratujących, a także kondycji polskiej i światowych giełd mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.