Stopień, w jakim różne grupy paramilitarne wchodzące w skład tzw. Sił Mobilizacji Ludowej (al-Haszd asz-Szaabi, PMF) zostały włączone w struktury Irackich Sił Bezpieczeństwa lub utrzymują autonomię w ich ramach, ma de facto bezpośredni związek z sytuacją polityczną w irackim parlamencie.