Podsumowanie konferencji : „NATO Eastern Flank Security. Baltic States and Poland”

28 listopada w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona współpracy Polski i państw bałtyckich. Kluczowymi tematami dyskusji była obronność i energetyka. Podczas wydarzenia, przedstawiciele pięciu organizacji z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, podpisali wspólną deklarację think tanków dot. powołania Funduszu Bałtyckiego (Baltic Fund).