WYDARZENIA

Data: 23 marca 2021

Inicjatywa Trójmorza, Chiny, Rosja i Nord Stream 2, NATO oraz UE – rozmowa z Ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych

18 marca 2021 r. Warsaw Institute wraz z redakcją kwartalnika The Warsaw Institute Review mieli zaszczyt przeprowadzić kolejne wydarzenie internetowe z serii Diplomacy Talks Series. Tytułem dyskusji, moderowanej przez prezesa Warsaw Institute Tomasza Kijewskiego, była „Polityka USA w czasie prezydentury Bidena. Szanse i wyzwania dla Polski i Europy Środkowej”. Ambasador prof. dr hab. Piotr Wilczek przedstawił w niej widzom swoją analizę i ocenę wpływu nowej administracji USA na relacje z Polską i Europą.

Gość podkreślił, że zespół prezydenta Bidena zwraca szczególną uwagę na znaczenie NATO, Unii Europejskiej oraz stosunków transatlantyckich. W najnowszym, tzw. „wstępnym” raporcie polityki strategicznej Białego Domu wyraźnie stwierdzono, że Europa oraz region Indo-Pacyfiku stanowią priorytetowe kierunki polityki i zaangażowania USA. Ponadto Joe Biden kładzie nacisk na znaczenie sojuszy jako kluczowych dla stabilnego rozwoju Stanów Zjednoczonych. Jest to przykład powrotu USA do aktywnego zaangażowania w struktury międzynarodowe i politykę multilateralizmu. Polska , ze względu na swój rozmiar i potencjał gospodarczy, ma szansę zyskać na takiej strategii dyplomatycznej globalnego giganta. Ambasador zauważył, że w podobnym raporcie strategicznym poprzednia administracja USA identyfikowała Chiny oraz Rosję jako swoich głównych rywali, jednak prezydent Trump skupił się na Pekinie jako głównym zagrożeniu dla stabilności Stanów Zjednoczonych i ogólnego ładu na Zachodzie. We wstępnym przeglądzie narodowej strategii bezpieczeństwa Biały Dom wykazał zamiar jeszcze większego skupienia się na zagrożeniach ze strony Chin. Postrzeganie Europy w USA wynikać będzie zatem z możliwości obopólnie korzystnej współpracy, a koncepcje daleko posuniętej autonomii strategicznej UE wywołują niepokój w administracji Bidena oraz innych członków NATO. Według amerykańskich strategów i dyplomatów, prowadzenie globalnej polityki obronności jest możliwe jedynie dzięki Sojuszowi Północnoatlantyckiemu.

Ambasador zwrócił również uwagę na postępującą współpracę Polski z USA w zakresie obronności, która została zacieśniona za prezydentury Obamy i kontynuowana przez administrację Trumpa. Zespół prezydenta Bidena również sygnalizuje zamiary kontynuacji przyjętych dotychczas uzgodnień. Zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Polsce cieszy się bowiem ponadpartyjnym poparciem w Kongresie, który poprzez dysponowanie środkami budżetowymi ma istotny wpływ na politykę obronną. Podobnie sprawa ma się z projektem energetycznym Nord Stream 2, który zarówno demokraci, jak i republikanie uważają za szkodliwy dla bezpieczeństwa Europy oraz autonomii Ukrainy. Dla Polski i regionu racjonalnym byłoby dalsze zmniejszanie uzależnienia od dostaw surowców energetycznych z kierunku wschodniego na rzecz alternatywnych szlaków dostaw w postaci Baltic Pipe lub gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych.

Poparcie Inicjatywy Trójmorza jako projektu geopolitycznego, mającego potencjał do wzmocnienia integracji europejskiej, współpracy transatlantyckiej oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, także cieszy się poparciem Amerykanów ponad podziałami partyjnymi. Ambasador podkreślał, że Trójmorze ma wymiar nie tylko polityczny, ale również gospodarczy, a dobrobyt w tym regionie jest kluczowy dla celów strategicznych USA. Finansowe wsparcie tej inicjatywy przez Stany Zjednoczone przyczyni się do zacieśnienia współpracy nie tylko z państwami bezpośrednio zaangażowanymi w 3SI, ale również z całą Unią Europejską.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną rozmową!

Wszystkie teksty (bez zdjęć) publikowane przez Fundacje Warsaw Institute mogą być rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła.

TAGS: migration crisis, NATO, Belarus, Russia

 

Powiązane wpisy
Top