Instytut

Fundacja Warsaw Institute jest ośrodkiem analityczno – badawczym realizującym działalność ekspercką oraz edukacyjno – wydawniczą. Fundacja koncentruje swoją aktywności wokół kluczowych zagadnień życia społeczno – ekonomicznego państwa związanych z jego bezpieczeństwem gospodarczym.

Russia Monitor

Russia Monitor to przegląd najistotniejszych wydarzeń dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa w Rosji. Nasi eksperci monitorują i analizują działania Kremla i podporządkowanych mu służb, aby przewidzieć ich krótko- i długoterminowe konsekwencje nie tylko dla samej Rosji, ale przede wszystkim dla państw sąsiednich oraz państw szeroko pojętego Zachodu.

Review

The Warsaw  Institute Review to angielskojęzyczny kwartalnik wydawany przez naszą Fundację. Prezentuje on szerokie spektrum tematów dotyczących Polski – lidera krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w formie artykułów analitycznych dotyczących zagadnień politycznych, prawnych, gospodarczych, społecznych, historycznych i instytucjonalnych.

Russia Monitor
Aktualności
Jessikka Aro w Warszawie

Jessikka Aro w Warszawie

Na zaproszenie Fundacji Warsaw Institute przybyła do Warszawy z wizytą Pani Jessikka Aro. Pani Aro od kilku lat szkoli dziennikarzy i uświadamia opnie publiczną w Finlandii i poza jej granicami w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania dezinformacji.

ZAPAD-2017 Q&A

ZAPAD-2017 Q&A

Zapad-2017 spełnia dwie funkcje równocześnie. Z jednej strony to tradycyjne wspólne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie w ramach Regionalnej Grupy Wojsk (odbywają się co dwa lata, na przemian w Rosji i na Białorusi).

INFO-check UKRAINE

INFO-check UKRAINE

Fundacja Warsaw Institute ma przyjemność ogłosić rozpoczęcie programu monitorującego sferę medialną na Ukrainie od połowy sierpnia 2017 r.

Artykuły Warsaw Institute Review
Polski sektor bankowy w innowacyjnym wyścigu

Polski sektor bankowy w innowacyjnym wyścigu

Zmiany zachodzące na rynku usług finansowych wywołane rozpowszechnieniem się cyfrowych technologii stanowią dla instytucji bankowych w wielu krajach nie lada wyzwanie. Pozycja wyjściowa polskiego sektora bankowego w tym innowacyjnym wyścigu jest całkiem niezła.

Zmiany w konstrukcji budżetu Unii Europejskiej po Brexicie

Zmiany w konstrukcji budżetu Unii Europejskiej po Brexicie

W 2020 roku zapadną decyzje odpowiednich organów Unii Europejskich, mocą których nastąpi usankcjonowanie jej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. W oparciu o tę tzw. ramę, konstruowane będą przez kolejnych siedem lat roczne budżety tej organizacji.