NOWOŚCI

Data: 1 października 2018

Bucharest Security Conference 2018

Warsaw Institute było reprezentowana na konferencji przez Krzysztofa Kamińskiego, Prezesa Warsaw Institute, który wziął udział w panelu dot. współczesnych zagrożeń cybernetycznych i hybrydowych.

ŹRÓDŁO: WARSAW INSTITUTE

The National University of Political Studies and Public Administration (SNSPA) zorganizował trzecia już edycję Bucharest Security Conference. Tegoroczna konferencja poświęcona była najnowszym osiągnięciom w zakresie bezpieczeństwa i ewoluującym zagrożeniom na granicy euroatlantyckiej oraz decyzjom NATO w zakresie reagowania na nie.

W sesji Responses to Cyber and Hybrid Threats wziął udział Krzysztof Kamiński, prezes Warsaw Institute. Krzysztof Kamiński przedstawił współczesne zagrożenia cyberbezpieczeństwa w energetyce i pomysły sektora na ich zwalczanie. W sesji wzieli udział również: Dr. Sorin Ducaru (Assistant Secretary General, NATO); Mădălina Teodorescu (Deputy CEO of Piraeus Bank Romania); Dan Sultănescu (Executive Director of the Center for Civic Participation and Democracy, Romania); Adrian Victor Vevera (National Institute for Research and Development in IT, Romania); Vitalie Sîli (Information and Security Service, Moldova).

Celem BSC jest wzmocnienie obecności NATO w regionie oraz zwiększenie świadomości na temat kluczowej roli Sojuszu dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. BSC gromadzi decydentów wysokiego szczebla, naukowców i ekspertów, którzy zapewnią strategiczne refleksje nad wspólnymi problemami i wyzwaniami Sojuszu.

Powiązane wpisy
Top